Word of the Day

superscript - सुपरस्क्रिप्ट, लेखाइ वा छपाइमा लाइन को माथि लेखिने अक्षर वा चिन्ह

Suggest Words