Word of the Day

goddess - देवी, पुज्य स्त्री

Phrases

List of common English phrases with Nepali translation.

धेरै प्रयोग हुने अंग्रेजी वाक्यांशहरुको नेपाली अनुवाद सहितको सूची ।


  • not at school yet - अहिले सम्मा स्कुल पुगेको छैन
  • Not much - खासै केही छैन
  • Not recently - हालै हैन
  • Not yet - अहिले सम्म भएको छैन
  • Nothing else - अरु केही पनि छैन
  • nothing is greater than friendship - साथी भन्दा ठुलो केही हुँदैन
  • Nothing much - खासै धेरै केही छैन
  • now and then - अहिले र पहिले
  • Now or later? - अहिले कि पछी?
  • of course - पक्कै पनि
  • ok you be good - ल तिमी राम्रो बन
  • On the left - देब्रे पट्टी
  • On the right - दाहिने पट्टी
  • on the second floor - दोस्रो तल्लामा
  • Once in a blue moon - बिरलै हुने कुरा भन्न प्रयोग गरिने वाक्यंश
  • One like that - एउटा त्यस्तै
  • One moment please - कृपया एक छिन
  • one side of a freeway - राजमार्ग को एक छेउमा
  • Open the door - ढोका खोल
  • Open the window - झ्याल खोल
  • out of Nepal - नेपाल बाहिर
  • over here - यहाँ निर
  • over there - त्यहा निर
  • Pardon me - मलाई माफ गर्नुस्
  • Password cannot contain spaces - पास्वोर्डमा कुनै खाली ठाउँ हुनु हुँदैन
  • phrase - वाक्यष
  • Pick up your clothes - तपाईको लुगाहरु उठाउनुस्
  • Please ask her when she will be here. - उनी यहाँ कती खेर अाइपुग्छिन भनेर उनिलाई सोध्नुस्
  • please call me - कृपया मलाई फोन गर
  • Please come in - कृपया भित्र आउनुस्
  • Please fill out this form - कृपया यो फारम भर्नुस्
  • please follow me - कृपया मलाई पछ्याउनुहोस्
  • Please sit down - कृपया बस्नुस्
  • Please speak English - कृपया अङ्रेजी बोल्नुस्
  • Please speak slower - कृपया बिस्तारै बोल्नुस्
  • Please take me to the airport - कृपया मलाई एरपोर्ट लगिदिनुस्
  • Please take me to this address - कृपया मलाई यो ठेगानामा पुर्याइदिनुस्
  • Please take off your clothes - कृपया तपाईको लुगाहरु खोल्नुस्
  • Please tell her I called - कृपया उनिलाई भनिदिनुस् मैले फोन गरेको थिए भनेर
  • Please tell me - कृपया मलाई भन्नुस्
  • please write it down - कृपया यो लेख्नुस्
  • Pleased to meet you - तपाई लाई भेटेर खुशी लाग्यो
  • popular with all types of people - सबै खाले मनिस हरु सँग यो लोकप्रिय छ
  • proud to be a woman - महिल हुनु मा गर्व लाग्छ
  • rainy day - झरी परेको दिन
  • regardless of what others tell you to do - अरुले तिमीलाई जे गर्न भनेता पनि
  • Right here - यहाँ निर
  • Right there - त्यहा निर
  • sacrifice is greater than love - बलिदान माया भन्दा ठुलो हो
  • see you again - फेरी भेटौँला