Word of the Day

-

Phrases

List of common English phrases with Nepali translation.

धेरै प्रयोग हुने अंग्रेजी वाक्यांशहरुको नेपाली अनुवाद सहितको सूची ।


 • not at school yet - अहिले सम्मा स्कुल पुगेको छैन
 • Not much - खासै केही छैन
 • Not recently - हालै हैन
 • Not yet - अहिले सम्म भएको छैन
 • Nothing else - अरु केही पनि छैन
 • nothing is greater than friendship - साथी भन्दा ठुलो केही हुँदैन
 • Nothing much - खासै धेरै केही छैन
 • now and then - अहिले र पहिले
 • Now or later? - अहिले कि पछी?
 • of course - पक्कै पनि
 • ok you be good - ल तिमी राम्रो बन
 • On the left - देब्रे पट्टी
 • On the right - दाहिने पट्टी
 • on the second floor - दोस्रो तल्लामा
 • Once in a blue moon - बिरलै हुने कुरा भन्न प्रयोग गरिने वाक्यंश
 • One like that - एउटा त्यस्तै
 • One moment please - कृपया एक छिन
 • one side of a freeway - राजमार्ग को एक छेउमा
 • Open the door - ढोका खोल
 • Open the window - झ्याल खोल
 • out of Nepal - नेपाल बाहिर
 • over here - यहाँ निर
 • over there - त्यहा निर
 • Pardon me - मलाई माफ गर्नुस्
 • Password cannot contain spaces - पास्वोर्डमा कुनै खाली ठाउँ हुनु हुँदैन
 • phrase - वाक्यष
 • Pick up your clothes - तपाईको लुगाहरु उठाउनुस्
 • Please ask her when she will be here. - उनी यहाँ कती खेर अाइपुग्छिन भनेर उनिलाई सोध्नुस्
 • please call me - कृपया मलाई फोन गर
 • Please come in - कृपया भित्र आउनुस्
 • Please fill out this form - कृपया यो फारम भर्नुस्
 • please follow me - कृपया मलाई पछ्याउनुहोस्
 • Please sit down - कृपया बस्नुस्
 • Please speak English - कृपया अङ्रेजी बोल्नुस्
 • Please speak slower - कृपया बिस्तारै बोल्नुस्
 • Please take me to the airport - कृपया मलाई एरपोर्ट लगिदिनुस्
 • Please take me to this address - कृपया मलाई यो ठेगानामा पुर्याइदिनुस्
 • Please take off your clothes - कृपया तपाईको लुगाहरु खोल्नुस्
 • Please tell her I called - कृपया उनिलाई भनिदिनुस् मैले फोन गरेको थिए भनेर
 • Please tell me - कृपया मलाई भन्नुस्
 • please write it down - कृपया यो लेख्नुस्
 • Pleased to meet you - तपाई लाई भेटेर खुशी लाग्यो
 • popular with all types of people - सबै खाले मनिस हरु सँग यो लोकप्रिय छ
 • proud to be a woman - महिल हुनु मा गर्व लाग्छ
 • rainy day - झरी परेको दिन
 • regardless of what others tell you to do - अरुले तिमीलाई जे गर्न भनेता पनि
 • Right here - यहाँ निर
 • Right there - त्यहा निर
 • sacrifice is greater than love - बलिदान माया भन्दा ठुलो हो
 • see you again - फेरी भेटौँला