Word of the Day

-

Phrases

List of common English phrases with Nepali translation.

धेरै प्रयोग हुने अंग्रेजी वाक्यांशहरुको नेपाली अनुवाद सहितको सूची ।


 • how can I help you - म तपाईंलाई कसरी मद्धत गर्न सक्छु
 • How did you find me? - तिमीले मलाई कसरी पत्ता लगायौ (वा भेट्यौ)?
 • How do I find you? - मैले कसरी तपाई लाई भेट्ने?
 • How do I get there - म त्यहाँ कसरी पुग्ने
 • How do I get there? - म कसरी त्यहाँ पुग्नसक्छु?
 • How do I use this? - म यो कसरी प्रयोग गर्नसक्छु?
 • How do you do this? - तपाईं यो कसरी गर्नु हुन्छ?
 • How do you feel about that? - तपाई लाई त्यस्को बारेमा कस्तो अनुभव हुन्छ?
 • How far is it? - त्यो कती टाढा छ?
 • How far is Kathmandu - काठमाडौं कती टाढा छ
 • how have you been - तिमी कस्तो छौ
 • How is she? - उनी कस्ती छिन? उनिलाई कस्तो छ?
 • how is that - त्यो कस्तो छ
 • How long are you going to stay? - तपाई कती समय बस्नुहुन्छ?
 • How long have you worked here? - तपाईले यहाँ काम गरेको कती भयो?
 • How long is it? - त्यो कती लामो छ?
 • How long will it take? - त्यस्लाई कती समय लाग्छ?
 • How many children do you have? - तपाईको कती वटा नानीहरु छन?
 • How many days? - कती दिन?
 • How many hours a week do you work? - तपाई हप्ताको कती धन्टा काम गर्नुहुन्छ?
 • How many languages do you speak? - तपाई कती वटा भाषाहरु बोल्नुहुन्छ?
 • How many people? - कती जना मान्छेहरु?
 • How many? - कती वटा?
 • How may I help you? - म तपाईंको के सेवा गर्न सक्छु
 • How much altogether? - सबै गरेर कती भयो?
 • How much do you love me? - तिमी मलाई कती माया गर्छौ?
 • How much is it? - त्यस्को मुल्य कती हो?
 • How old are you? - तपाई कती वर्षको हुनुभयो?
 • How tall are you? - तपाईको उचाइ कती छ?
 • how to make it - त्यो कसरी बनाउने
 • How was the food? - खान कस्तो थियो?
 • How was the movie? - फिल्म कस्तो थियो?
 • How was the trip? - तपाई को यात्रा कस्तो भयो?
 • How's the weather - मौसम कस्तो छ
 • humanity is greater than wealth - मानवता धन भन्दा ठुलो हो
 • Hurry up - छिटो गर
 • I a thirsty - मलाई प्यास लागेको छ, मलाई तिर्खा लागेको छ
 • I agree - म सहमत छु
 • I am 29 years old - म २९ वर्षको भए
 • I am asleep - म निदाएको छु
 • I am at home - म घरमा छु
 • I am at lunch - म खाजा खाँदै छु
 • I am cold - मलाई चिसो लाग्यो
 • I am coming right now - म तुरुन्त आउँदै छु, म अहिल्यै आउँदै छु
 • I am fine here - म यहाँ ठीक छु
 • I am from Kathmandu - म काठमाडौं को हुँ
 • I am from Nepal - म नेपाल बाट हो
 • I am full - म अघाए
 • I am goin out - म बाहिर जादैछु
 • I am going out with my friends - म साथी हरु सँग बाहिर घुम्न जादैछु