Word of the Day

protrude - बाहिर निकाल्नु, फैलाउनु

Phrases

List of common English phrases with Nepali translation.

धेरै प्रयोग हुने अंग्रेजी वाक्यांशहरुको नेपाली अनुवाद सहितको सूची ।


 • Where are you going? - तपाई कहाँ जादै हुनुहुन्छ?
 • Where are you working now? - तिमी अहिले कहाँ काम गर्दैछौ?
 • Where are you working? - तिमी कहाँ काम गर्दैछौ
 • Where are you? - तपाई कहाँ हुनुहुन्छ? तिमी कहाँ छौ?
 • Where can I find a hospital? - मैले कहाँ अस्पातल भेट्न सक्छु?
 • Where can I find an ATM? - म कहाँ एटियम मेसिन भेट्न सक्छु?
 • Where did it happen? - त्यो कहाँ भयो?
 • Where did you learn English? - तपाईले अङ्रेजी कहाँ सिक्नु भयो ?
 • Where did you put it? - तिमीले त्यो कहाँ राख्यौ?
 • Where is he? - उ कहाँ छ?
 • Where is it? - कहाँ छ?
 • Where is the airport? - एरपोर्ट (बिमानस्थल) कहाँ छ?
 • Where is the bus station? - बस बिसौनी कहाँ छ?
 • Where is the closest restaurant? - यहाँ बाट नजिकैको रेस्टुरेन्ट कहाँ छ?
 • Where is the nearest hospital? - सबैभन्दा नजिकैको अस्पातल कहाँ छ?
 • Where is the post office? - हुलाक कहाँ छ?
 • Where were you? - तिमी कहाँ थियौ?
 • Which food is healthier? - कुन खाना स्वास्थ्यबर्धक हुन्छ?
 • Which is better? - कुन चाँही धेरै राम्रो छ?
 • Which one do you want? - तिमीलाई कुन चाहिन्छ?
 • Which one? - कुन चाँही?
 • Which school did you go to? - तपाई कुन बिध्यालय जानु भयो?
 • while she was working - जब उनी काम गर्दै थिइन
 • Who are they? - उनिहरु को हुन?
 • who are you - तिमी को हौ
 • Who are you looking for? - तपाई ले कसलाई खोज्नु भएको?
 • Who are you? - तपाई को हो?
 • Who is it? - को हो त्यो?
 • Who is that? - त्यो को हो ?
 • Who taught you? - तिमीलाई कसले पढायो ?
 • Who was that? - त्यो को थियो ?
 • Who won? - कसले जित्यो?
 • Whose book is that? - त्यो कसको किताब हो?
 • Whose house is it? - यो कसको घर हो ?
 • Why are you laughing? - तपाई किन हाँस्दै हुनुहुन्छ?
 • why did you do it? - तिमीले त्यो किन गरेको?
 • why do you do that? - तिमी त्यो वा त्यस्तो किन गर्छौ?
 • Why not? - किन नहुने?
 • Will you ask them how much it costs? - के तपाई उनिहरु लाई सोध्न सक्नु हुन्छ यसको मुल्य कती पर्छ भनेर?
 • Will you remind me? - के तपाईले मलाई साझाउनु हुन्छ?
 • Will you take me home? - के तपाई मलाई घर लानुहुन्छ?
 • word of advice - सल्लाह वा चेतावनी
 • word of the day - आजको शब्द
 • Would you ask him what he wants? - उसले के चाहन्छ भनेर उसलाई सोध्नु हुन्छ?
 • Would you like coffee or tea? - तपाईलाई कफी वा चिया मन पर्छ?
 • Would you like some water? - तपाईलाई पानी चाहिन्छ?
 • Would you like to buy this? - तपाईलाई यो किन्न मन लाग्छ?
 • Would you like to dance with me? - के तपाई म सँग नाच्न चाहनु हुन्छ?
 • Write it down for me - मेरो लागि लेखी दिनुस्
 • You are also my friend - तिमी पनि मेरो साथी हौ