Word of the Day

protrude - बाहिर निकाल्नु, फैलाउनु

Phrases

List of common English phrases with Nepali translation.

धेरै प्रयोग हुने अंग्रेजी वाक्यांशहरुको नेपाली अनुवाद सहितको सूची ।


 • what do you think - तिमी के सोच्छौ?
 • What do you think I should do? - तपाईलाई मैले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?
 • What do you want to buy? - तपाई के खरिद गर्न चाहनुहुन्छ?
 • what do you want? - तपाईं के चाहनुहुन्छ?
 • What does he do for work? - उसले कामको लागि के गर्छ?
 • What happened? - के भयो?
 • What is it? - के हो?
 • what is special for tomorrow - भोली को लागि विशेष के छ
 • What is that? - त्यो के हो?
 • What is the exchange rate? - विनिमय दर कती छ?
 • what is the main idea - मुख्य कुरा के हो
 • What is the phone number? - फोन नम्बर के हो?
 • What is this? - यो के हो?
 • What is today's date? - आजको मिती के हो ?
 • what is your intention? - तपाईंको मनशाय के हो?
 • What is your last name? - तपाईको थर के हो?
 • what is your name? - तपाईंको नाम के ho?
 • What is your opinion? - तपाईंको धारणा कस्तो छ?
 • What is your religion? - तपाईको धर्म के हो?
 • What is your religion? - तपाईको धर्म के हो ?
 • what kind of music do you like? - तपाईलाई कस्तो संगीत मन पर्छ?
 • What religion do you follow? - तपाई कुन धर्म मान्नु हुन्छ?
 • What should I wear? - म के लगाउ?
 • what the hell is this - के हो यस्तो जेपायो तै
 • What time is it? - अहिले समय कती भयो?
 • What was that again? - के भन्नु भयो एक चोटि फेरी भन्नुस् त?
 • What were you saying? - तपाई के भन्नुहुँदै थियो ?
 • What would you like to drink? - तपाई के पिउन चाहनुहुन्छ?
 • What's going on - के हुँदैछ
 • What's the address? - ठेगाना के हो?
 • What's the matter? - के भयो?
 • What's the temperature? - तापक्रम कती छ?
 • what's up - के छ
 • What's up? - के छ?
 • What's your name? - तपाईको नाम के हो ?
 • When are you coming back? - तपाई कहिले फर्किनु हुन्छ?
 • When are you leaving? - तपाई केहीले प्रस्थान गर्नु हुन्छ/
 • When are you moving? - तपाई कहिले सर्दै हुनुहुन्छ?
 • When can I see you? - म तिमीलाई कहिले देख्न पाउने छु? (भेट्न पाउने छु)
 • When can we meet? - हामी कहिले भेट्न सक्छौ?
 • When did this happen? - यो कहिले भयो ?
 • when did you come back - तिमी कहिले फर्केको
 • When does the bus leave? - बस कती खेर निस्कन्छ?
 • When will it be ready? - यो कहिले सम्म तयार हुन्छ?
 • When would you like to meet? - तपाई कहिले भेट्न चाहनुहुन्छ?
 • when you look me in the eyes - जब तिमी मेरा आँखा हरु मा हेर्छौ
 • where are you from - तपाईं कुन ठाउँ को हो
 • Where are you from? - तपाई कहाँ बाट हो?
 • where are you going? - तपाईं कहाँ जादै हुनुहुन्छ?
 • Where are you going? - तपाई कहाँ जादै हुनुहुन्छ?