Word of the Day

-

Phrases

List of common English phrases with Nepali translation.

धेरै प्रयोग हुने अंग्रेजी वाक्यांशहरुको नेपाली अनुवाद सहितको सूची ।


 • A few - थोरै, केही
 • A little - अलिकती
 • All day - पुरा दिन, दिन भरी
 • All Greek to Me - मैले केही बुझिन भन्न प्रयोग गरिने वाक्यंश
 • all in one go - सबै एकै पल्टमा वा एकै खेपमा
 • Any ideas on that? - त्यस्को बारेमा कुनै विचार?
 • Anything else? - अरु केही?
 • apart from that - त्यो भन्दा बाहेक
 • Are you busy? - के तपाईं ब्यस्त हुनुहुन्छ?
 • Are you comfortable? - तपाईलाई आराम छ?
 • Are you married? - तपाई बिवाहित हो?
 • Are you Nepali? - के तपाईं नेपाली हो?
 • Are you willing to relocate? - के तपाईं नयाँ ठाउमा बसाइ सर्न तयार हुनुहुन्छ?
 • Are you working today? - के तपाई आज काम गर्नु हुन्छ?
 • as black as night - रात जस्तो कालो, रात्री को अध्यारो जस्तो कालो
 • As soon as possible - सकेसम्म चाडो
 • At a stone throw - ढुङ्गा फाल्ने दुरी सम्मा
 • At what time did it happen? - त्यो कती बजे भएको थियो?
 • At what time? - कती बजे?
 • avoid contact with eye - आँखा बाट टाढा राख्नु
 • Back to square one - घुमी फिरी रुम्जाटार भने झै
 • Be careful - होसियार हुनु
 • Be careful driving - गाडी कुदाउदा ध्यान दिनुहोला
 • Be quiet - चुप लाग
 • Bless you - आशिर्वाद
 • blow away the customer - ग्राहक लाई भागाउनु वा धपाउनु
 • Bon appetit - कृपया भोजन को आनन्द लिनुहोस्
 • Bon voyage - शुभ यात्रा
 • Break the ice - अफ्ट्यारो अवस्थामा बोलेर वा अरु कृयाकलाप गरेर सामाजिक माहौल परिवर्तन गर्नु
 • Business is good - ब्यवसाय राम्रो छ
 • Call me - मलाई फोन गर्नु
 • Call the police - प्रहरी लाई फोन गर्नु (वा बोलाउनु)
 • Call the police now - तुरुन्त प्रहरी लाई फोन गर
 • Can I add something here? - के म यहाँ केही थप्न सक्छु?
 • Can I help you? - के म तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छु?
 • Can I use your phone? - के म तपाईको फोन चलाऊन सक्छु?
 • Can it be cheaper? - के यो अझ सस्तो हुनसक्छ?
 • Can you call back later? - के तपाई पछी फोन गर्न सक्नुहुन्छ?
 • Can you help me? - के तपाई मलाई मद्धत गर्न सक्नु हुन्छ?
 • Can you show me? - के तपाई मलाई देखाउन सक्नुहुन्छ?
 • Can you speak louder please? - कृपया तपाई अली ठुलो स्वरमा बोल्न सक्नुहुन्छ?
 • Can you swim? - के तपाई पौडन सक्नुहुन्छ?
 • character is greater than beauty - चरित्र सुन्दरता भन्दा ठुलो हो
 • click the button - बटन थिच्नुहोस्
 • Come here - यहाँ आउ
 • Come with me - म सँग आउ
 • cost of goods sold - कुनै ब्यापारी ले दीएको समयमा बिक्री गरेको सामान को खरिद मुल्य
 • Could you clarify that? - के तपाई त्यस्लाई स्पष्ट पार्न सक्नुहुन्छ?
 • Could you please repeat that? - कृपया तपाई त्यो दोहोर्याउन सक्नु हुन्छ?
 • Cry over split milk - भाईसकेको कुरा को ब्यर्थ चिन्ता गर्नु
< previous123456789