Word of the Day

arthrocentesis - कुनै जोर्निभित्र जम्मा भएको तरल पदार्थलाई सुई घुसाएर बाहिर निकाल्नु

Contact